Новости

20 мая

Новость

25/05/2022 tarixində ADRA-da Nazilə Hüseynovanın dissertasiya müdafiəsi keçiriləcək

25 may 2022-ci il tarixində saat 11:00-da iddiaçı Nazilə Adil qızı Hüseynovanın fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi "Cənub bölgəsinin xalq sənəti nümunələrinin bədii xüsusiyyətləri" adlı dissertasiya mövzusunun müdafiəsi keçiriləcəkdir. Dissertasiya ilə ADRA-nın kitabxanasında tanış olmaq olar