Новости

27 мая

Новость

01 iyun 2022 -ci il tarixində Aydan Şahbazlının dissertasiya müdafiəsi keçiriləcəkdir

01 iyun 2022 -ci il tarixində saat 11:00- da iddiaçı Aydan Şahbazlının fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi  "Türk xalqlarının möhürlərinin bədii xüsusiyyətləri (erkən orta əsrlər)" adlı dissertasiya mövzsunun müdafiəsi keçiriləcəkdir. Dissertasiya ilə ADRA - nın kitabxanasında tanış olmaq olar.