Xəbərlər

10 mar

Xəbərlər

30/03/2022 -ci il tarixində dissertasiya müdafiəsi keçiriləcək

30 mart 2022-ci il tarixində saat 11:00-da iddiaçı Nəsibə Şəmayıl qızı Şükürovanın sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi«MÜSTƏQİLLİK DÖVRÜ AZƏRBAYCAN KERAMİKASINDA ƏNƏNƏ VƏ MÜASİRLİK» adlı dissertasiya mövzusunun müdafiəsi keçiriləcəkdir. Dissertasiya ilə ADRA-nın kitabxanasında tanış olmaq olar.