Keyfiyyətin təminatı

Keyfiyyətin təminatı şöbəsi Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası yaradıldığı gündən 2000-ci ildən fəaliyyət göstərir.

Keyfiyyətin təminatı şöbəsi Rəssamlıq Akademiyasının struktur  bölməsi olaraq, tədris prosesini idarə edən, kafedra və fakültələrin  tədris, tədris-metodiki fəaliyyətini planlaşdıran, tədris prosesini təşkil edən bir orqandır. Keyfiyyətin təminatı şöbəsi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən qəbul olunmuş normativ aktlara və Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının Nizamnaməsinə, Rəssamlıq Akademiyasının Elmi və Bədii şuralarının qərarlarına, eləcə də rektorun əmr və sərəncamlarına əsasən iş prosesini təşkil edir. Keyfiyyətin təminatı şöbəsi Akademiyanın fəaliyyətini təmin edən   struktur bölmələri və  kafedralar ilə sıx əlaqədə fəaliyyət göstərir. 

Keyfiyyətin təminatı  şöbəsinin fəaliyyətinin əsas istiqamətləri aşağıdakılardır: 

Əlaqə:

Keyfiyyətin təminatı şöbəsinin əlaqə telefonu: (012) 567-98-83

Ünvan: AZ-1029, Bakı şəhəri, Heydər Əliyev prospekti 24

Keyfiyyətin təminatı  şöbəsinin şöbəsinin  əməkdaşları:

Keyfiyyətin təminatı şöbəsinin müdiri : Nəcəfova Dilşad Şamil qızı

Тəcrübə rəhbəri - Qulubəyova Səidə Azər q., 

Мetodistlər - Hüseynova Nərgiz Kəmaləddin q., Rüstəmova Maisə Malik q., 

Baş metodist - Qasımxanlı Günay Bayram q.

Baş inspektor - Əliyeva Həqiqət  Həbib q.

Statist - Ağayeva Pərvanə Əlövsət q. 

Dispetçer - Yəhyayeva Esmira Nizami q.

Laborant  - Kərimova Ramilə Nazim q.

Operator  - Məmmədova Yeganə Tahir q.