Xəbərlər

28 may

Xəbərlər

28 May – Respublika günü

 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev:
“Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisi olan bugünkü Azərbaycan dövləti xalqımızın müstəqillik arzularını gerçəkləşdirdi. Əminəm ki, bizim müstəqillik inkişafımız davamlı olacaq və Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi əbədi yaşayacaq